Logo Utulok.skVirtuálny útulok pre psov, mačky a iné domáce zvieratá
späť

Starosti psíčkárov v Nemecku (Anketa Pedigree v r. 2007)


Mnoho psíčkárov v Nemecku prejavuje nespokojnosť s podmienkami, aké majú pre držanie psov. Početné predpisy, vyhlášky a zákazy im lezú na nervy, obmedzuju ich a potreby ich štvornohých miláčikov. Dôvody vyšetrovala firma Pedigree.

Podľa mienky mnohých držitelia psov to nemajú v Nemecku ľahké. V mnohých mestách musia viesť psov vonku na vodítku, v parkoch čoraz častejšie vyslovujú zákaz vodenia psov. Špeciálne lúky a výbehy pre psov sú síce pekná vec, ale často sú malé a hlavne pre starších majiteľov psov ďaleko a tým nedostupné. Daň za psov a vysoké pokuty za priestupky budia v držiteľoch psov pocit, že domáce zviera pes je v tejto spoločnosti nežiadúce.

Skutočnosť je však podľa výsledkov štúdie Pedigree 2007 iná.


Táto reprezentatívna anketa mala za cieľ výskum podmienok a celkovej životnej situácie psích miláčikov a ich majiteľov v Nemecku. Výsledky boli prekvapujúce. Základný potešujúci poznatok bol, že v skutočnosti neexistuje nejaký nepriateľský, odmietavý postoj k držaniu domáceho psa. Naopak, väčšina nemeckých občanov si svoj život bez psa už nevie predstaviť. Traja zo štyroch majiteľov psov sú tej mienky, že život so psom je šťastnejší ako bez neho. 29 percent nemajiteľov psov sa s tým takisto stotožňujú.

Obidve skupiny, teda psíčkári ako aj ľudia, ktorí nemajú doma psa, pokladajú psa jednoznačne za člena rodiny (98 a 91 %) a sú mienky, že pes si zaslúži definované miesto v spoločnosti (95 a 85 %).

Toto sú poznatky, ktoré nie sú nové. Podčiarkujú výsledky vedeckých výskumov, ktorými sú dokázané pozitívne vplyvy spolužitia psa s človekom. Prof. Bergler (Psychologický inštitút Univerzity Bonn) sumarizuje: "Celosvetové štúdie dokázali, že spolužitie človeka so psom má stabilizujúci, motivujúci a aktivačný účinok nielen u chorých, starých a osamelých osôb, ale práve aj v normalite všedného života. Pes podporuje zdravie a pohodu človeka." Bezosporu sú klady cvičených psov napr. v colnej službe, v záchranárstve, vodiacich psov pre slepých alebo handicapovaných, psov používaných v terapii v domovoch pre seniorov apod.


Napriek tomu sú podmienky držania psov v Nemecku nie práve ružové. Každý tretí majiteľ psa (35%) resp. každý štvrtý občan bez psa (26%) je tej mienky, že držanie psa je v aktuálnej situácii temer nemožné.

Je na to veľa dôvodov. Ako prvé menujú príkaz vodenia psa na vodítku, ktorý je v mnohých mestách povinnosťou, proti ktorej sa majitelia psov vehementne bránia. Len 17% majiteľov a 22% nemajiteľov psa sú tej mienky, že pes patrí zásadne na vodítko.

Ďalším problémom je výbeh pre psov v mestách. 25% majiteľov psov vo väčších mestách sú tej mienky, že nemajú pre svojich mliáčikov dosť priestorov, kde by sa zvieratá bez obmedzenia mohli do sýtosti vybehať a vyblázniť s druhými psami.

Aj daň za psa budí nespokojnosť. Väčšina ju pokladá za trest za držanie psa...

Vzhľadom na tieto výsledky niečudo, že psov v útulkoch neubúda. Mnohí potenciálni záujemci sa jednoducho obávajú, že by psíkovi nemohli poskytnúť adekvátne podmienky.

Keďže je prístup k psovi podľa výsledkov štúdie zásadne pozitívny, nemalo by byť ťažké, postarať sa o úpravy.


Nemecký spolok na ochranu zvierat Dt. Tierschutzbund, Spolkový zväz ambulantných veterinárov (Bundesverband praktizierender Tierärzte), Nemecké kynologické združenie (Verband fur das dt. Hundewesen) a Pedigree založili preto v júni 2007 akciu "Iniciatíva pre prirodzené držanie psa", ktorej náplňou sú rôzne projekty s cieľom vylepšenia podmienok držania psov. Bližšie o tejto iniciatíve a jej projektoch na www.naturdeshundes.de.

Y. Neumannová, podľa príspevku v Du und das Tier, 2007

www.reeftiger.de