Logo Utulok.skVirtuálny útulok pre psov, mačky a iné domáce zvieratá
späť

Fascinujúca individualita.

Rozhovor s Rosemarie Schär (Švajčiarsko)

Z mesačníka Du und das Tier, 3/2006.

R. Schär je zoologička a ethologička-behavioristka zo švajčiarskeho mestečka Reiden, kde má psychologickú poradňu špeciálne pre mačky. Venuje sa výskumu potrieb domácich mačiek a problémov pri čisto vnútornom držaní. Úzko spolupracuje aj s Akadémiou pre ochranu zvierat  Nemeckého spolku na ochranu zvierat.

 

 Švajčiarska diplom-zoologička a ethologička Rosemarie Schär skúma  potreby domácej mačky a problémy pri čiste vnútornom držaní. Má  poradňu pre držiteľov mačiek.

 

? V nemeckých domácnostiach žije okolo 7,5 milióna mačiek. Stoja na prvom mieste skály obľúbenosti. Čo je tajomstvom ich obľúbenosti?

Mačky fascinujú človeka už tisícročia. Už v starom Egypte ich zbožňovali nielen kvôli loveckým schopnostiam ale aj pre ich krásu. Dodnes je to ich krása, nezávislosť a osobnosť, vlastnosti, ktoré človeka fascinujú. Žiadna mačka sa nepodobá druhej. Mačky sa rozlišujú temer vo všetkých oblastiach správania jedna od druhej.

 

? Táto individualita je často považovaná za samotárstvo. Mačka sa ešte stále pokladá za individualistu, ktorý chce žiť sám. Aká je Vaša mienka?

Najprv treba definovať, čo pokladá biológia za samotárstvo. Samotár je také zviera, ktoré hľadá kontakt so svojimi druhmi výlučne v čase párenia. Mimo tohoto času sa obchádzajú. Mnohé mačky v domácnosti ale kultivujú styk s inými mačkami aj mimo času rozmnožovania. Ležia spolu v košíku, umývajú sa navzájom, hrajú sa. Vnútrodruhové sociálne správanie je omnoho komplexnejšie než sa dlhé roky tradovalo. Či sa z mačky stane samotár alebo spoločenský mačací tvor, závisí v prvom rade od jej skorých skúseností ako mačiatko a od vrodených vlôh.

? Vidiek prerastá do miest, premávka na cestách rastie, nebezpečie pre mačky na voľnosti rapídne stúpa. Z tohto dô-    vodu je  stále viac mačiek držaných výlučne vnútri, bez možnosti vychádzok mimo domova. Na čo treba dbať pri čiste vnútornom držaní mačky?

Životný priestor mačky vnútri je kvalitatívne a kvantitatívne určovaný jej majiteľom. Ako spodný limit odporúčame dvojizbový byt bez obmedzenia pohybu. K dispozícii musia byť nerušené skrýše. Potrebná je ponuka hračiek, škrabadiel, šplhačiek, sedenia na okne, krabíc – to všetko nabádza k prirodzenému loveckému a exploračnému správaniu. Som presvedčená, že ľudský neporiadok zodpovedá biologickému poriadku. Ináč vyjadrené: neporiadok v byte nabádza bytové mačky viac k správaniu, ktoré zodpovedá ich potrebám. Taký neporiadok ponúka viac zmien, čo najlepšie predchádza stresu.

Okrem toho by sa mal má majiteľ mačke niekoľko hodín denne venovať. Z mojej skúsenosti viem, že sa veľa mačiek v byte nudí, hlavne, keď sú majitelia dlho preč. Preto často odporúčam držanie dvoch znášanlivých zvierat, nezávisle od faktu, či je majiteľ zamestnaný alebo nie.

? Ako zistíme, ktoré mačky sa k sebe hodia?

Pri mačiatkách je dobre zobrať súrodencov z jedného vrhu. Mám skúsenosť, že zvieratá jedného pohlavia sa u mačiek lepšie znášajú ako kocúr a mačka. Dva kocúry alebo dve mačky sú väčšinou rovnaké v miere sebavedomia. Kocúry sa správajú k spolubývajúcim často hrubšie a radi sa stavajú do popredia. Mačky neobľubujú tieto hrubšie hry o hierarchiu a často nie sú dostatočne sebavedomé, aby sa voči silnejšiemu kocúrovi presadili. Sú často obeťami nerovného sociálneho zaradenia. Nie je zriedkavé, že kocúr už len intenzívnym agresívnym pohľadom mačku natoľko irituje, že táto funí, vrčí, utiahne sa alebo sa dokonca zo strachu pomočí alebo aj viac.

V útulkoch, príp. depozitoch, sa dá pozorovať, ktoré zvieratá sú spolu, je im dobre, ležia spolu a vyhľadávajú sa. To je dobrý znak toho, že sa tieto zvieratká budú znášať aj v budúcnosti.

Mačací súrodenci toho istého pohlavia, ktorí vyrástli spolu v opatere človeka,  budú spolu dobre vychádzať celý život.

 

? A keď je už jedna mačka v domácnosti?

Pri výbere druhej mačky treba venovať pozornosť sebavedomiu, vnútrodruhovej socializácii, veku a pohlaviu. Príliš veľké rozdiely v temperamente a sebavedomí spôsobujú často problémy.

? Ku komu sa hodí aká mačka?

Tu je potrebné orientovať sa podľa veku, podmienok chovu, v akých zvieratko vyrastalo a jeho individuálnych vlastností. U dospelých jedincov sa dá správanie a vlastnosti lepšie posúdiť ako u mačiatok. Kto má teda konkrétne predstavy o vlastnostiach svojho budúceho miláčika, mal by sa radšej rozhodnúť pre dospelú mačku.

O tom, či sa vybrané zviera k niekomu hodí, odporúčam poradiť sa v útulku alebo depozite, kde zvieratko pozorujú a poznajú.

Literatúra v nemčine:

Rosemarie Schär: Mačka v domácnosti. Nažívanie a nároky. Vydavateľstvo Ulmer, 2003 (ISBN 3800144530), 9,90 €

                                                                                                                      Preklad Yvonne Neumannová, 23.8.2006